Technologie


OMGD, s. r. o.
Pod Továrnou 92
331 51 Kaznějov
fax +420 378 772 361
email: omgd@omgd.cz

Nabídka  

Hlavní stránka  
Kontakty  
Poptávka  
Produkty  
Technologie  
Certifikáty  
Pracovní příležitosti  
Historie a současnost  
Fotogalerie   Výroba kyseliny citronové

Submerzní kvašení
Submerzní fermentace kyseliny citronové sestává nejprve z přípravy substrátu, což je v podstatě velmi důkladně dekationizovaný roztok sacharózy nebo dextrózového sirupu v různých poměrech, který je dále řízeně doplněn o potřebné živiny a stopové prvky. Samotná fermentace je založena na interakci upraveného a sterilního substrátu s produkčním kmenem Aspergillus niger ve fermentorech speciální konstrukce a za daného řízeného režimu, co se týká vzdušnění, míchání, temperace a dalších fyzikálně-chemických podmínek. Proces je ukončen po 150 - 180 h, kvasné roztoky se oddělí od mycelia a jsou dále zpracovány v izolační části výroby.

Izolace kyseliny citronové
Izolace kyseliny citronové z kvasného submerzního roztoku probíhá postupnými fyzikálně-chemickými operacemi. Kvasný roztok je ze skladových nádrží čerpán do srážecích reaktorů, kde se kyselina citronová sráží kontinuálně vápnem za vzniku citronanu, resp. hydrogencitronanu vápenatého, který se z reakční směsi odfiltruje. V dalším procesu se rozkladem citronanu, resp. hydrogencitronanu vápenatého kyselinou sírovou získá roztok kyseliny citronové, přičemž odpadá sádrovec. Roztok kyseliny citronové se odbarví, zfiltruje a deionizuje. Dále následuje tepelné zahuštění roztoku na odparce, krystalizace, odstřeďování krystalické kyseliny citronové, její sušení a adjustace. Konečný produkt kyseliny citronové je expedován pod označením KCM nebo KCB. Dalším produktem je roztok kyseliny citronové 30 - 50% dle přání zákazníka.


 Soli kyseliny citronové

Citronan monosodný
Hydrogencitronan disodný
Citronan trisodný
Principem výroby těchto solí kyseliny citronové je neutralizace roztoku kyseliny citronové roztokem hydroxidu sodného podle stechiometrických poměrů do prvního, druhého či třetího neutralizačního stupně. Po úpravě těchto roztoků odbarvováním, filtrací a zahušťováním krystaluje požadovaný produkt, který je následně odstředěn, usušen a adjustován.

Citronan tridraselný
Citronan tridraselný se vyrábí neutralizací roztoku kyseliny citronové roztokem hydroxidu draselného do třetího stupně neutralizace. Odbarvený a zfiltrovaný roztok citronanu tridraselného se zahušťuje v nádrži, po ochlazení vzniká krystal citronanu draselného, který se dále odstřeďuje, suší a adjustuje.


 Kyselina vinná

Vinný kámen, který je základní surovinou při výrobě kyseliny vinné, je rozpouštěn v kyselině chlorovodíkové a vzniklý roztok je srážen vápenným mlékem za vzniku málo rozpustného vinanu vápenatého, jehož suspenze se odfiltruje na vakuovém filtru. Vinan vápenatý se rozkládá kyselinou sírovou za tvorby kyseliny vinné a sádrovce, který je následně odfiltrován. Roztok kyseliny vinné je odbarven, zfiltrován a deionizován. Po zahuštění a vykrystalování je krystal kyseliny vinné odstředěn, usušen a adjustován.


 Chlorid vápenatý

Principem výroby chloridu vápenatého je neutralizace oxidu vápenatého kyselinou chlorovodíkovou. Roztok po neutralizaci se filtruje a upravuje na potřebnou hustotu. V další operaci se do roztoku přidává peroxid vodíku a vyloučené nečistoty se odfiltrují. Pro potravinářské účely se část produkčního roztoku chloridu vápenatého ředí pitnou vodou na požadovanou hustotu. Čistý krystalický chlorid vápenatý se z výše uvedeného roztoku vyrábí vakuovým zahušťováním s následnou filtrací. Zahuštěný roztok je ochlazen v krystalizátorech, vyloučený krystal je oddělen na odstředivce. Takto je dále expedován.


 Síran (kamenec) chromito-draselný

Principem výroby síranu chromito-draselného je rozpouštění ferrochromu v kyselině sírové s následným přidáním síranu draselného. Roztok síranu chromito-draselného se přečerpá do krystalizátorů, kde rušenou krystalizací při samovolném ochlazení dochází ke tvorbě krystalů. Krystaly síranu chromito-draselného se odfiltrují, promývají vodou a bez další úpravy expedují. Matečný roztok z filtrace obsahující síran železnatý se zahušťuje a krystaluje. Krystalická forma síranu železnatého se odfiltruje a matečný roztok po filtraci se vrací zpět do krystalizace síranu chromito-draselného.


© 2002, 2003, 2005, 2008. Všechna práva vyhrazena